صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 بررسي کوتاه تجربه شرکت جنرال موتورز در توسعه سامانه ارتباطات خودرويي OnStar

فایل جهت دانلود :  CVT Report on GM OnStar r1.0 930811
 مروري بر برنامه راهبردي ITS وزارت حمل‌و نقل امريکا براي سال‌هاي 2015 تا 2019

فایل جهت دانلود :  گزارش مروري بر برنامه راهبردي ITS وزارت حمل و نقل امريکا براي سال هاي 2015 تا 2019
 بررسي کاربردهاي زيست محيطي فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  گزارش بررسي کاربردهاي زيست محيطي فناوري ارتباطات خودرويي
 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي افزايش ايمني جاده‌ها در نگاه اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU)

فایل جهت دانلود :  گزارش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي افزايش ايمني جاده‌ها در نگاه اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU)
 مروري بر کاربردهاي فناوري ارتباطات ‌خودرويي در محيط‌هاي شهري

فایل جهت دانلود :  گزارش مروري بر کاربردهاي فناوري ارتباطات ‌خودرويي در محيط‌هاي شهري
 مروري بر فناوري DSRC

فایل جهت دانلود :  گزارش مروري بر فناوري DSRC
 لزوم تحول در الگوي كسب و كار شركت‌هاي بيمه با توجه به قابليت هاي کاربردي فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  JD CVT Insurance BM Report r4.0 920105
 متدولوژي انتخاب محل اجراي آزمايشي پروژه طراحي و پياده سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

فایل جهت دانلود :  گزارش متدولوژي انتخاب محل اجراي آزمايشي پروژه طراحي و پياده سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
 گزارش مطالعه تطبيقي كشورهاي پيشرو در زمينه ارتباطات خودرويي از منظر تدوين نقشه راه فناوري ارتباطات خودرويي در کشور

فایل جهت دانلود :  گزارش مطالعه تطبيقي كشورهاي پيشرو در زمينه ارتباطات خودرويي از منظر تدوين نقشه راه فناوري ارتباطات خودرويي در کشور
 معرفي کلي فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي و ضرورت کاربرد و توسعه بکارگيري آن در کشور

فایل جهت دانلود :  گزارش معرفي کلي فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي و ضرورت کاربرد و توسعه بکارگيري آن در کشور
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است