صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 هزينه‌ها و منافع اقتصادي قانون الزام به استفاده از فناوري DSRC باند فرکانسي 5.9 GHz در خودروهاي سبک

فایل جهت دانلود :  The Economic Costs and Benefits of V2V DSRC Mandate -May 2 2016
 شبکه‌هاي خودرويي و ايمني جاده‌اي: کاربردي براي مديريت شرايط اضطراري و مخاطره‌آميز با استفاده از استاندارد WAVE/802.11p

فایل جهت دانلود :  Application of 80211p for Emergency and Danger Situation 2013
 سامانه‌هاي درون خودرويي هشداردهي تقاطع هاي هم‌سطح ريلي: آيا سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند قابل بکارگيري هستند؟

فایل جهت دانلود :  In-Vehicle Railway Level Crossing Warning Systems 2014
 خودروها با گوشي‌هاي تلفن همراه صحبت مي‌کنند: يک سامانه ايمني خودرو- عابرپياده مبتني بر DSRC

فایل جهت دانلود :  QCom-Honda-paper-2014-Cars Talk to Phones
 سناريوي واقعي و شبيه‌سازي‌هاي سامانه چراغ راهنمايي GLOSA براي کاهش انتشار CO2 ، کاهش زمان انتظار و کاهش زمان سفر

فایل جهت دانلود :  Real scenario and simulations on GLOSA traffic light system 2015
 معماري سيستمي براي کاربردهاي مشارکتي ايمني خودرو- عابرپياده با استفاده از ارتباطات DSRC

 
 يک روش انرژي کارآمد ارتباطات خودرو با عابر پياده براي کاربردهاي ايمني

فایل جهت دانلود :  An Energy Effcient Vehicle to Pedestrian Communication Method for Safety Applications
 ارتباطات خودرويي با استفاده از DSRC : چالش‌ها، پيشرفت‌ها و سير تکاملي

فایل جهت دانلود :  ارتباطات خودرويي با استفاده از DSRC : چالش‌ها، پيشرفت‌ها و سير تکاملي
 امنيت خودرويي: رمزنگاري براي ارتباطات خودرو با هر چيز ديگر (V2X)

فایل جهت دانلود :  امنيت خودرويي: رمزنگاري براي ارتباطات خودرو با هر چيز ديگر (V2X)
 شبکه سازي خودرويي مبتني بر IEEE 802.11p ، آزمون عملياتي سنجش ميداني

فایل جهت دانلود :  شبکه سازي خودرويي مبتني بر IEEE 802.11p ، آزمون عملياتي سنجش ميداني
 سيستم اطلاع رساني آب و هواي جاده‌اي مبتني بر شبکه‌هاي خودرويي، طراحي شده براي شرايط زمستاني منطقه قطب شمال

فایل جهت دانلود :  Vehicular Networking Road Weather Information base on 80211p-2015
 خودروها به‌عنوان واحدهاي کنارجاده‌اي: ارائه يک راهکار مشارکتي

فایل جهت دانلود :  Cars as Roadside Units-A Cooperative Solution
 طراحي يک بستر يکپارچه‌سازي ارتباطات بي‌سيم V2X و مکان يابي براي پشتيباني از کاربردهاي ايمني در سامانه‌هاي مشارکتي حمل‌و نقل هوشمند ( C-ITS)

فایل جهت دانلود :  Design of an Integration Platform for V2X Wireless Communications and Positioning Supporting C-ITS Safety Applications
 قطار خودرويي کاميون‌ها، رانندگي در آينده صنعت حمل و نقل

فایل جهت دانلود :  Truck Platooning by DSRC Feb 2015
 يک‍پارچه سازي قابليت هاي V2V در باند 5.9 GHz با يک آنتن چهار بانده موجود براي کاربردهاي خودرويي

فایل جهت دانلود :  دريافت اصل مقاله يک‍پارچه سازي قابليت هاي V2V در باند 5.9 GHz با يک آنتن چهار بانده موجود براي کاربردهاي خودرويي
 مطالعه و آناليز تأخير ارتباطات ايمني DSRC مبتني بر استاندارد IEEE 802.11P در يک محيط بزرگراهي

فایل جهت دانلود :  مطالعه و آناليز تأخير ارتباطات ايمني DSRC مبتني بر استاندارد IEEE 802.11P در يک محيط بزرگراهي
 پياده‌سازي و آزمون يک نمونه اوليه DSRC بر روي پلتفرم OpenAirInterface SDR

فایل جهت دانلود :  پياده‌سازي و آزمون يک نمونه اوليه DSRC بر روي پلتفرم OpenAirInterface SDR
 معرفي مقاله: يک سامانه مديريت تأمين امنيت براي ارتباطات خودرو به خودرو

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله: A Security Credential Management System for V2V Communications
 يک مطالعه جامع بر روي شبکه هاي موردي بين خودرويي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
 تشخيص ازدحامات ترافيکي در سناريوهايي با مقياس وسيع مبتني بر ارتباطات خودرو با خودرو

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
 پروژه HARKEN در اروپا: يکپارچه سازي حس‌گرهاي نامحسوس قلب و تنفس در خودرو

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
  يک مدل باز کنترل چراغ راهنمايي براي کاهش انتشار CO2 بر مبناي سامانه ETCخودروها

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
 فناوري DSRC 5.9 GHz بر کف جاده ها حضور مي يابد

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله فناوري DSRC 5.9 GHz بر کف جاده ها حضور مي يابد
 سامانه‌هاي مبتني بر DSRC در کشور کره جنوبي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
 کاربرد ارتباطات خودرويي در بهبود کارايي ترافيک در مناطق شهري (پيشنهاد سرعت بهينه براي عبور از چراغ راهنمايي در حالت سبز)

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله کاربرد ارتباطات خودرويي در بهبود کارايي ترافيک در مناطق شهري
 بکارگيري و استقرار DSRC در سامانه حمل و نقل هوشمند روماني

فایل جهت دانلود :  مقاله بکارگيري و استقرار DSRC در سامانه حمل و نقل هوشمند روماني
 طراحي شبكه هاي خودرويي امن و كاربرد محور

فایل جهت دانلود :  مقاله طراحي شبكه هاي خودرويي امن و كاربرد محور
 ارزيابي کانال ارتباطي V2V با استفاده از پلاتفرم CVIS

فایل جهت دانلود :  Vehicle-2-Vehicle Communication Channel Evaluation using the CVIS Platform
 بزرگترين آزمايشِ تا حال حاضر بين خودرويي تشخيص تصادف

فایل جهت دانلود :  Paper
 مديريت ترافيك منطقه تحت عمليات عمراني با استفاده از سامانه‌هاي ارتباط خودرويي

فایل جهت دانلود :  Construction work zone traffic management using connected vehicle systems (CSCE conference paper - Arash Olia & Saideh Razavi - McMaster University) - June 2012
 پروتكل ADASIS براي كاربردهاي درون خودرويي

فایل جهت دانلود :  ADASISv2-ITS-NY-Paper-Finalv4
 آزمايشگاهي مجازي براي فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  springsim
 ارتقاي پروتكل IEEE 802.11p براي كنترل دسترسي بر روي يك كانال كنترل VANET

فایل جهت دانلود :  Enhancements of WAVE Protocol for Access Control on a VANET Control Channel 2011
 مديريت عمليات استانداردهاي DSRC و WAVE در يک سناريوي ارتباطات خودرويي

www.simtd.de
فایل جهت دانلود :  Managing DSRC and WAVE Standards Operations in a V2V senario-2010
 بهبود ارتقاي دقت و امنيت GPS با استفاده از DSRC

فایل جهت دانلود :  Enhancing GPS Accuracy and Security using DSRC
 بهبود مکان‌يابي مشارکتي براي شبکه‌هاي خودرويي

فایل جهت دانلود :  Improving Cooperative Positioning fot Vehicular Networks- IEEE July 2011
 مرور كلي فناوري DSRC/WAVE

فایل جهت دانلود :  An Overview of the DSRCWAVE Technology-Yunxin Li
 امکانپذيري استفاده از استاندارد 802.11P براي ارتباطات خودرويي به منظور پياده سازي سامانه پرداخت الکترونيکي ( ETC )

فایل جهت دانلود :  On the Feasibility of Using 802.11p for Communication of Electronic Toll Collection
 ارزيابي فوايد بالقوه ارتباطات خودرويي در شرايط رخداد سوانح در مدل PARAMICS

فایل جهت دانلود :  Evaluating the Potential Benefits of 2010 Radmanesh and etal
 رويکردي به امنيت تبادل داده در كاربردهاي ايمني خودرو مبتني بر ارتباطات V2V و V2I

فایل جهت دانلود :  FHWA-JPO-11-130_FINAL_Comm_Security_Approach_11_07_11
 تجزيه و تحليل استقرار زيرساختار‌هاي ارتباط خودرويي

فایل جهت دانلود :  AASHTO CV Infrastructure Deployment Analysis final report
 تحليل قابليت اطمينان ارتياطات بي سيم در محيط خودرويي بر مبناي DSRC براي کاربردهاي ايمني

فایل جهت دانلود :  Reliability Analysis of DSRC- General Motors
 مرور پروژه IntelliDrive و بيان سابقه آن با عنوان VII

فایل جهت دانلود :  2010_Pol_IntelliDrive
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است