صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 پروژه CoMoSeF

 
 پروژه MOBiNET

 
 پروژه oversee

www.oversee-project.com
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه PRESERVE

www.preserve-project.eu/about
 
 کنسرسيوم CAR 2 CAR

www.car-to-car.org/
فایل جهت دانلود :  Car 2 Car MoU_on_deployment 2011 final
 پروژه FESTA

فایل جهت دانلود :  FESTA_final_report ادامه ...
 پروژه FOT-Net

www.fot-net.eu/
 
 پروژه euroFOT

فایل جهت دانلود :  euroFOT Fact-Sheet ادامه ...
 پروژه DIAMANT

wiki.fot-net.eu/index.php?title=DIAMANT
 
 پروژه Compass4D

www.compass4d.eu/
فایل جهت دانلود :  Compass4D_extended factsheet_ ادامه ...
 پروژه SISCOGA

wiki.fot-net.eu/index.php?title=SISCOGA
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه TeleFOT

http://www.telefot.eu/
فایل جهت دانلود :  teleFOT Fact-Sheet ادامه ...
 پروژه SCORE@F

www.scoref.fr/
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه FRILOT

www.freilot.eu
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه eCoMove

www.ecomove-project.eu/about-ecomove/
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه COSMO

www.cosmo-project.eu
فایل جهت دانلود :  Cosmo_Overview ادامه ...
  پروژه interactIVe

www.interactive-ip.eu
فایل جهت دانلود :  interactIVe_newsletter_03_20120308
 کنسرسيوم C2R

www.com2react-project.org
 
 پروژه EVITA

www.evita-project.org
 
 پروژه COMeSafety2

www.comesafety.org
 
 پروژه DRIVE C2X

www.drive-c2x.eu
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه SARTRE

www.sartre-project.eu
 
 پروژه simTD

www.simtd.org
فایل جهت دانلود :  سند معرفي پروژه
 پروژه CVIS

www.cvisproject.org
 
 پروژه COOPERS

www.coopers-ip.eu
 
 پروژه SAFESPOT

www.safespot-eu.org
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است