صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 تحليل و ارزيابي همبندي و انتشار پيامهاي ايمني در شبکه هاي موردي بين خودرويي

 

cialis prezzo

cialis generico

صالح يوسفي

پايان نامه براي دريافت درجه دکتري تخصصي در مهندسي کامپيوتر - معماري سيستمهاي کامپيوتري

 

 

در اين رساله دو چالش عمده در شبکه هاي موردي بين خودرويي ، يعني 1) همبندي شبکه و 2) انتشار پيامهاي ايمني دوره اي ، به طور خاص براي ترافيک بزرگراه، به شرح زير مورد بررشي قرار مي گيرند .

اولا، براي موارديکه جريان ترافيک جاده اي ( تعداد خودروهاي عبوري در واحد زمان از يک نقطه دلخواه جتده) پائين و سرعت خودروها بالا است . همبندي شبکه ضعيف بوده و به عبارتي ممکن است خودروها نتوانند به دليل از هم گسيختگي شبکه ، با هم ارتباط برقرار نمايند . در اين راستا مدلي تحليل براي مطالعه همبندي در شبکه هاي موردي بين خودرويي ارائه مي شود. اين مدل قادر است اثر عوامل مختلف موثر، ماتتد جريان ترافيک جاده اي ، توزيع احتمالي سرعت خودروها و محدوده ارسال خودروها را روي همبندي مطالعه نمايد . به طور خاص ، اثر توزيع احتمالي سرعت خودروها، روي همبندي شبکه با استفاده از تکنيک ترتيب تصادفي مطالعه شده است. به علاوه، مدل ارائه شده که بر اساس نوعي تناظر با سيستم هاي صف با تعداد خدمتگزار نامتناهي است، با استفاده از شبيه سازي تاييد صحت شده است. در جريان مطالعه عددي مدل، از آمار و داده هاي موجود در حوزه مهندسي حمل و نقل استفاده مي شود تا درک مناسبي از همبندي در شبکه هاي واقعي بين خودرويي به دست آيد . نتايج حاصل از مدل ارائه شده و همچنين نتايج کارهاي قبلي موجود در متون، حاکي از اين است که همبندي در برخي شرايط خاص ترافيکي به نحو چشمگيري افت مي يابد. در نتيجه به منظور بهبود سطح همبندي راهکاري را پيشنهاد نموده ايم که بر اساس آن، تعدادي خودروي اضافي به ترافيک بزرگراه تزريق مي شوند. اين خودروي اضافي به ترافيک بزرگراه تزريق مي شوند. اين خودروها علاوه بر بهبود درجه همبندي، مي توانند سرويسهاي رفاهي مانند تبليغات، سرگرمي و غيره را به خودروهاي درحال عبور ارائه دهند. به اين ترتيب وجود آنها از لحاظ اقتصادي نيز قابل توجيه است . همبندي در حضور اين گره هاي اضافي متحرک و همچنين گره هاي اضافي ساکن (واحدهاي کنار جاده) تحليل شده و راهکارهايي براي انتخاب پارامترهاي دخيل، جهت نيل به همبندي مناسب با در نظر گرفتن محدوديتهاي فني و اقتصادي پيشنهاد مي گردد.

ثانيا، براي حالت ترافيک سنگين( جريان ترافيک بالا)، همبندي شبکه قاعدتا در حد قابل قبول بوده ولي هنگاميکه پيامهاي دوره اي براي اطلاع يافتن از وضعيت همسايگان رد و بدل مي گردند، ازدحام بالاي خودروها منجر به افت کارايي پروتکل انتشار پيام مي شود. اين مطلب مورد تاکيد قرارگرفته است که چون کاربردهاي ايمني با حفظ جان مسافران سر و کار دارند، ارزيابي کيفيت سرويس آنها نيازمند در نظر گرفتن ملاحظات خاص است . در اين راستا، ابتدا با توجه به ويژگيهاي خاص کاربردهاي ايمني مبتني بر انتشار پيام هاي دوره اي، معيار جديدي به نام محدوده موثر، به طور خاص، به منظور ارزيابي کارايي اين کاربردها پيشنهاد مي گردد. سپس رابطه بين کيفيت سرويس لايه کاربرد و کيفيت سرويس پروتکل ارتباطي را مدل نموده و بر اساس آن براي انواع مختلف کاربردهاي ايمني متصور ، معيار محدوده موثر را با استفاده از شبيه سازي استخراج مي نمائيم. نتايج به دست آمده حاکي از اين است که با وجود کارايي ضعيف پروتکل انتشار پيامهاي دوره اي در ترافيک جاده اي سنگين، محدوده موثر لايه کاربرد ( براي راننده)، قابل قبول بوده و مي توان به پياده سازي دسته اي از کاربردها در آينده نزديک اميدوار بود .

 

 

 

 

اسفند ماه 1386
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است