صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 تاثير ارتباطات خودرويي در جهت جلوگيري از تصادفات زنجيره اي در بزرگ راه ها

 

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work

پايان نامه کارشناسي ارشد

استاد راهنما : دکتر صالح يوسفي

نويسنده: محمد جواد  فاضل اشرفي

تاريخ : بهمن 1391

امروزه استفاده از ارتباطات خودرويي به عنوان يکي از فناوري هاي موثر در افزايش امنيت جاده اي، در حوزه حمل و نقل و بسياري از شرکت هاي خودروسازي مورد توجه قرار گرفته است. گونه اي از تصادفات که بخش عمده اي از تلفات جاده اي را شامل مي شود، تصادفات زنجيره اي مي باشد. تصادفات زنجيره اي به تصادفاتي اطلاق مي شود که در آن چندين خودرو از عقب با يکديگر برخورد نمايند. در اين رساله تاثير ارتباطات خودرويي در کاهش اين گونه تصادفات با استفاده از روابط تحليلي و شبيه سازي، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در راستاي ارزيابي تاثير فناوري ارتباطات خودرويي در جلوگيري از تصادفات زنجيره اي مدلي تحليلي بر اساس قواعد مدل مارکوف ارائه شده است در مدل ارائه شده سعي بر اين بوده تا تاثير خصوصيات مرتبط با الگوي رفتار انساني در محاسبه احتمال دنباله اي تصادفات زنجيره اي در نظر گرفته شود. همچنين با توجه به حضور تدريجي اين فناوري در حوزه تجهيزات ايمني مورد استفاده در ساخت خودروها، معياري با عنوان ضريب نفوذ فناوري ارتباطات راديويي در مدل مارکوفي ارائه شده است. شايان ذکر است، در جهت تقليد هر چه بيشتر شبيه سازي ها از الگوي رفتاري خودروها، از داده هاي پروژه هاي انجام شده در دنياي واقعي براي مقداردهي  پارامترهاي شبکه بهره برده ايم. با استفاده از اين مدل قادر خواهيم بود تا تاثير عوامل وابسته به جريان آزاد ترافيک (سايز زنجيره، ميانگين سرعت خودروها و چگالي فواصل بين خودرويي در زنجيره) و همچنين عوامل وابسته به ارتباطات خودرويي ( ضريب نفوذ فناوري ارتباطات راديويي در زنجيره و قابليت اطمينان شبکه هاي خودرويي) را بر روي احتمال تصادفات زنجيره اي مورد بررسي قرار دهيم. استفاده از ارتباطات راديويي در ميان خودروها، منجر به تامين زمان اضافي براي واکنش راننده مي شود، در نتيجه احتمال وقوع تصادف کاهش مي يابد. نتايج ارزيابي هاي انجام شده نشان مي دهد که تجهيز تنها 50% تا 60 % از خودروهاي درون زنجيره به فناوري ارتباطات خودرويي به ميزان قابل توجهي احتمال تصادف را کاهش داده و در بقيه موارد از شدت تصادفات حادث شده مي کاهد.

 

 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است