صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 CAGFP: Context Aware Geocast Forwarding Protocol for Inter-Vehicle Communication

 

naltrexone effectiveness

shot for alcohol cravings online

Himan Zarza, Hamid Karimi, Seyed Mohammad
Hosseini, Saleh Yousefi
Department of Computer Engineering
Urmia University
Urmia, Iran
{st_h.zarza, st_ha.karimi, st_m.hosseini,
s.yousefi}@urmia.ac.ir

 

Hamid Reza Ataeian, Habib Rostami
Department of Information Technology
ACECR-Sharif Branch
Tehran, Iran
{ataeian, hrostami}@jdsharif.ac.ir

 

 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است