صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 5 - لزوم توسعه فناوري ارتباطات خودرويي در کشور بر اساس يک نقشه راه فناوري و انتخاب متدولوژي تدوين نقشه راه فناوري

 

fluoxetine capsules 20mg

buy fluoxetine

چكيده

در اين مقاله به متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه فناوري ارتباطات خودرويي در كشور پرداخته مي‏شود. با توجه به پراكنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است متدي نظام‌مند جهت تجميع، ساختاربخشي و تجزيه و تحليل اين خرده دانش‌ها براي ترسيم آينده فناوري كشور در زمينه ارتباطات خودرويي بكار گرفته شود. متدي كه علاوه بر در نظر گرفتن روندهاي فناوري جهاني، به مسائل ويژه حمل‌و‌نقل كشور نيز توجه داشته و جهت‌گيري مناسبي جهت بهبود معضلات ويژه ايران، نظير مسئله ايمني جاده‌اي داشته باشد.

در اين مقاله در ابتدا به كلياتي در خصوص تدوين نقشه راه فناوري پرداخته، مزاياي آن تشريح، و الگوهاي عمومي آن شناسايي شده است. همچنين در اين بخش يك مدل مفهومي براي توسعه نقشه راه فناوري ارائه شده است. سپس انواع متدهاي توسعه نقشه راه فناوري شناسايي و بررسي شده است و بر اساس معيارهايي متد پيشنهادي براي پروژه ارتباطات خودرويي ارائه شده است. در بخش آخر متد S-Plan بعنوان متد انتخابي مورد تشريح بيشتر قرار گرفته و خصوصيات و شيوه انجام آن با جزئيات بيشتر ارائه شده است.

واژگان كليدي: نقشه راه، نقشه راه فناوري، متدولوژي، فناوري ارتباطات خودرويي

تاريخ دريافت مقاله: 1392/04/01، تاريخ پذيرش مقاله: 1392/07/09

 

 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است