صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 استانداردهاي مشارکتي سامانه ITS

 

cialis pillola

cialis controindicazioni

xanax weed and caffeine

xanax and weed reddit

استانداردهاي فعلي براي ارتباط خودرويي شامل IEEE 802.11p ، خانواده  1609.x و استاندارد SAE J2735 هستند که در درجه اول از واسط‌هاي بي‌سيم ارتباطات بين خودروها (V2V) و بين خودروها با تجهيزات کنار جاده (V2I) پشتيباني مي‌کنند (اين استانداردها به نام ارتباطات ميدان-خودرو نيز خوانده مي‌شوند). کارکرد اين استانداردها بشرح زير است:

  • استاندارد IEEE 802.11p امکان ايجاد يک خط ارتباطي بي‌سيم براي ارتباطات V2V و V2I را فراهم مي‌کند.
  • استانداردهاي  IEEE 1609.x‍ پروتکل‌هاي تبادل اطلاعات در طول خط ارتباطي بي‌سيم را معين مي‌کند.
  • استاندارد SAE J2735  محتواي پيام براي تبادل اطلاعات خاص بين تجهيزات و وسايل را از طريق DSRC يا فناوري‌هاي ديگر تعريف مي کند.

در آينده استانداردهايي تدوين خواهند شد که به عنوان بخشي از برنامه مهندسي سيستم‌ها براي برقراري اتصال خودروها با محيط ارتباطي، از يک معماري رو به گسترش پشتيباني کنند. انتظار مي‌رود اين استانداردها واسط‌هاي بيشتري را علاوه بر خط ارتباطي بي‌سيم DSRC پوشش دهند.

 

استانداردهاي مشارکتي در سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند براي پشتيباني از V2I و V2V

 

استاندارد

تشريح

تاريخ انتشار اوليه

وضعيت جاري

IEEE 802.11p

اين سند اصلاحي تصريح کننده اضافاتي است که به استاندارد 802.11‌ براي شبکه‌هاي بي‌سيم محلي (WLAN) اعمال گرديده و ارتباطات بي‌سيم در يک محيط خودرويي را تعريف مي‌کند.

July 15, 2010

نهايي و منتشر گرديده است

IEEE P1609.0

 

پيش نويس استاندارد براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- معماري. اين استاندارد معماري WAVE و خدمات مورد نياز براي وسايل چندکاناله DSRC/WAVE جهت برقراري ارتباط در يک محيط متحرک خودرويي را توصيف مي‌کند

 

پيش نويس استاندارد

IEEE P1609.1

استاندارد پيش‌نويس براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- خدمات مديريت از راه دور. خدمات مديريت از راه دور WAVE، خدماتي با سازگاري داخلي براي مديريت وسايل WAVE فراهم مي کند و در اصل مشتمل بر خدمات مديريت از راه دور شامل خدمات شناسايي وسايل WAVE، بهره‌برداري از خدمات مديريت WAVE که در استاندارد IEEE 1609.3 تعريف شده و نيز استفاده از خدمات شناسايي با پروتکل پيام کوتاه WAVE که آن هم نيز در استاندارد IEEE 1609.3 تعريف شده است.

 

پيش نويس استاندارد، نسخه دوم در حال تدوين است

IEEE P1609.2

پيش نويس استاندارد براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE) خدمات امنيتي براي کاربردها و پيام‌هاي مديريتي. اين پيش نويس استاندارد شکل‌بندي و پردازش پيام‌هاي امن را تعريف مي‌کند. هم‌چنين موقعيت‌هاي استفاده از تبادل پيام‌هاي امن و نحوه پردازش آنها بر مبناي هدف مبادله را تعريف مي کند.

 

پيش‌نويس استاندارد. نسخه 2 در حال تدوين است.

IEEE P1609.3

استاندارد IEEE براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- خدمات شبکه‌. اين استاندارد خدمات لايه شبکه و انتقال مشتمل بر آدرس دهي و مسيريابي در پشتيباني از مبادله امن داده ها تحت WAVE تعريف مي‌کند. هم‌چنين پيام‌هاي کوتاه WAVE را تعريف کرده و جايگزين کارآمدي براي IPv6 که خاص WAVE باشد، تعريف مي‌نمايد که مي‌تواند مستقيما توسط نرم‌افزارهاي کاربردي پشتيباني شود. همچنين پايگاه اطلاعات مديريتي (MIB) براي پشته[1] پروتکل WAVE را تعريف مي‌کند.

December 30, 2010

 

نهايي و منتشر شده است

IEEE P1609.4

استاندارد IEEE براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- عمليات چند کاناله. اين استاندارد بخش کنترل دسترسي رسانه (MAC) در استاندارد               IEEE802.11را به منظور پشتيباني از عمليات WAVE‌ ارتقاء مي دهد .

January 9, 2011

 

نهايي و منتشر شده است.

IEEE P1609.11

استاندارد IEEE براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- پروتکل تبادل داده‌هاي پرداخت الکترونيکي بي‌سيم[2] براي سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند. اين استاندارد خدمات و شکل‌بندي پيام‌هاي امن مورد نياز براي پشتيباني از پرداخت امن الکترونيکي را تعريف مي‌کند.

January 9, 2011

 

نهايي و منتشر شده است.

IEEE P1609.12/D0.2

پيش نويس استاندارد براي دسترسي بي‌سيم در محيط‌هاي خودرويي (WAVE)- تخصيص‌ شناسه ارايه دهنده خدمات (PSID). اين پيش نويس، در چارچوب مشخصات تعريف شده در سري استانداردهاي 1609IEEE براي تخصيص‌ مقادير PSID، تصميمات صورت گرفته در مورد تخصيص PSID را ثبت مي‌کند.

 

پيش نويس استاندارد، نسخه اول

SAE J2735, Version 2

واژه نامه داده‌‌ها و مجموعه‌ پيام‌هاي مورد استفاده براي تبادل اطلاعات در محيط ارتباطات خودرويي را تعريف مي‌کند.

November 19, 2009

 

مقرر گرديده است که فرآيند مهندسي سيستم ها (SEP) [3] در نسخه بازنگري شده، اعمال گردد.

 [1] . Stack

[2] . over-the-air

[3] . Systems Engineering Process

 

 

 

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است