صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 پروژه eCoMove

 

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed bistromc.org

پروژه eCoMove يك پروژه يكپارچه سه ساله است كه توسط كميسيون اروپا در چارچوب برنامه هفتم پژوهش و توسعه فني، تامين مالي مي‌شود. بازه زماني اين پروژه از آوريل 2010 تا مارس 2013 تعيين شده است.

اين پروژه راه حلي يكپارچه براي افزايش كارايي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده‌اي فراهم مي‌آورد تا از اين رهگذر به رانندگان، ناوگان حمل و نقل و بهره برداران جاده كمك شود. در اين راستا اهدف زير مدنظر قرار گرفته است:

 • كاهش ميزان جابجايي‌هاي غيرضروري (مسيريابي بهينه)
 • صرفه‌جويي در مصرف سوخت (رانندگي مقرون به صرفه)
 • مديريت كارآمدتر ترافيك (مديريت بهينه شبكه)

مفهوم اصلي در اين پروژه عبارت از اين است كه با "رانندگي مقرون به صرفه" در طول جاده‌هايي كه مديريت اقتصادي دارند، به يک سطح حداقلي از مصرف انرژي خواهيم رسيد.

چشم انداز

بخش حمل و نقل مسئول 22 درصد از انتشار دي اكسيد كربن در جو به شمار مي‌رود در حالي كه حمل و نقل جاده‌اي نيز به تنهايي سهم 75 درصدي از انتشار اين گاز آلاينده را به عهده دارد. فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مانند كاربردهايي كه در پروژه eCoMove طراحي شده‌اند، با كاهش مصرف سوخت، به نوعي جابجايي پاك تر و مقرون به صرفه تر از نظر انرژي براي افراد و كالاها منجر خواهند شد. چشم‌انداز اصلي اين پروژه كاهش 20 درصدي مصرف سوخت و در نتيجه کاهش انتشار گاز دي‌اكسيد كربن است.

اهداف

اين پروژه سه عامل اصلي مصرف نامناسب سوخت خودروها، يعني:

 • انتخاب مسير به شيوه ناكارامد
 • عملكرد رانندگي ناكارامد
 • مديريت و كنترل نامناسب سوخت

را در نظر گرفته و به حداقل رساندن مصرف سوخت خودروها از طريق ارائه راهکارهاي فناورانه براي کاهش تأثير اين عوامل را هدف گذاري کرده است.

 

فناوري‌هاي مشاركتي

اين پروژه فناوري‌ها و كاربردهاي اصلي خود را بر مبناي ارتباطات V2V و  V2I توسعه خواهد داد، به گونه‌اي كه داده‌هاي مرتبط با رانندگي مقرون به صرفه، به طور به هنگام با ساير خودروها و كنترل كننده‌هاي ترافيك به اشتراك گذارده شود. برخي از كاربردهاي اصلي اين پروژه عبارتند از:

 • Eco-pre-Trip Planning: كه با تحليل اطلاعات مربوط به انرژي، زمان جدايش بهينه و بهترين مسير را به راننده پيشنهاد مي‌كند.
 • ecoSmartDriving: يك "مربي مجازي" كه رانندگي پويا و راهنماي مسيريابي و نيز نكات راهنماي سفر در اختيار راننده قرار مي دهد تا كاركردهاي خودرو را در جهت حداقل استفاده از سوخت، بهينه نمايد.
 • ecoMonitoring: كه اطلاعات سفر استخراج شده از خودروها را بطور ناشناس در اختيار مركز كنترل ترافيك قرار مي‌دهد تا نقاط كور مسيرها در رابطه با مصرف انرژي تعيين شود.
 • ecoAdaptive Traveller Support: كه با ارسال اطلاعات مربوط به وضعيت ترافيك، توصيه هاي مسيريابي و داده‌هاي منحني سرعت به سامانه‌هاي هميار راننده درون خودروها، به رانندگان كمك موثري مي‌نمايد.
 • ecoMotorway Management: ابتكاراتي براي مديريت جريان ترافيك با رويكرد صرفه‌جويي در مصرف انرژي در شبكه‌هاي بين‌شهري را ارائه مي دهد.

 

 

 


لینک ها
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است